Privacybeleid


Het bewaken van uw privacy en het zorgdragen voor naleving van de bepalingen die zijn opgenomen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vinden wij erg belangrijk. Hieronder valt het zorgvuldig omgaan met uw (persoons)gegevens.

 

Dit zijn de gegevens die wij van u ontvangen:

  • Naam en adresgegevens

  • Contactgegevens

  • Gegevens over uw activiteiten op onze website

 

Deze gegevens hebben wij nodig voor het opmaken van een offerte, om contact met u op te nemen en te controleren of uw betalingen bij ons zijn binnengekomen. Wij hebben uw gegevens in ons bezit tot het moment waarop beide partijen aan alle verplichtingen hebben voldaan. Mocht het niet tot een overeenkomst leiden, dan houden wij uw gegevens in ons bezit tot de datum waartegen ons aanbod aan u is komen te vervallen.

 

Na uitvoering van de opdracht houden wij uw gegevens slechts met uw instemming in ons bezit als daarvoor een aan te wijzen doel is. Hier stemt u in ieder geval mee in op het moment dat wij een overeenkomst aangaan voor meerdere jaren.

 

Wij zullen uw gegevens slechts delen met derden indien u daarvoor uitdrukkelijke schriftelijke toestemming hebt gegeven.

 

Onze website maakt wel gebruik van cookies. We maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

 

U heeft de mogelijkheid om uw gegevens bij ons op te vragen, te wijzigen en u kunt ons verzoeken uw gegevens te verwijderen uit ons bestand. Uw verzoek zal zo spoedig mogelijk verwerkt worden. U kunt hiervoor contact opnemen met:

 

  • Dijkstra Schilderwerken

  • Dertien Aprilstraat 42, 8431 GE Oosterwolde

  • 0516-514625

  • [email protected]

 

Wij dragen zorg voor een goede beveiliging van de locatie waar wij uw gegevens opslaan. Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van dit privacybeleid te allen tijde te wijzigen.

 

U kunt voor vragen of opmerkingen gerust contact met ons opnemen.

 

Dijkstra Schilderwerken
Dertien Aprilstraat 42
8431 GE Oosterwolde
T: 0516-514625
Mail ons